Published September 13, 2023 | Version v2
Other Open

RESISTIRÉ Politika Metni: Krizlerin Devamlılığı: Kapsayıcı Feminist Mücadeleden Dersler

  • 1. Sabanci University
  • 2. Sabancı Üniversitesi
  • 3. Oxford Brookes University
  • 4. Gothenburg University
  • 5. University of Deusto
  • 1. European Science Foundation
  • 2. Institute of Sociology Czech Academy of Sciences
  • 3. Yellow Window
  • 4. Sabancı Üniversitesi

Description

RESISTIRÉ araştırmasının üç döngüsünden krizlerle mücadeleye dair öğrendiklerimizin hasadına dayanan bu politika metninde: 1) kriz önleme, krizle mücadele, krizden toparlanma ve krizi izleme için temel bir çerçeve olarak ‘krizlerin devamlılığı’ kavramını öneriyoruz. 2) Avrupa Birliği de dahil olmak üzere her düzeydeki kamu yetkililerinin gelecekteki krizleri önlemek ve daha iyi yönetmek için kapsayıcı feminist mücadeleyi desteklemelerini ve bu deneyimden ders çıkarmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tavsiyeler, RESISTIRÉ araştırmasının üç döngüsüne dayanmakta olup gelecekteki krizleri ele alış biçimlerine kavramsal bir çerçeve sağlamak amacıyla hazırlanmış politika metinleri ile desteklenmektedir.

 

Yazarlar: Altınay, Ayşe Gül; ; Türker, Nazlı; Ensari, Pınar; Tzanakou, Charoula; Strid, Sofia; Belloso, Maria Lopez; Harroche, Audrey

İrtibat kişisi: Detsis, Emmanuel

Editörler: Kolasinska, Agnieszka; Linkova, Marcela

Infografi tasarımı: Romeo, Grace

Çeviri: Selici, Begüm (Pınar Ensari, Nazlı Türker ve Ayşe Gül Altınay'ın katkılarıyla)

Files

RESISTIRE Politika Metni_Krizlerin Devamlılığı_Kapsayıcı Feminist Mücadeleden Dersler.pdf

Additional details

Funding

RESISTIRE – RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies 101015990
European Commission