Published September 14, 2023 | Version v1
Book Open

Preklad vzdelávacieho materiálu organizácie Creative Commons do slovenčiny v.01

  • 1. Creative Commons

Description

Licencie Creative Commons sú licenčné schémy, ktoré dopĺňajú autorské práva povolením a udeľujú iným používateľom súhlas na použitie daného diela za určitých podmienok. Licencie CC umožňujú publikovať výstupy vedeckého výskumu v otvorenom prístupe (open access).

Viac o licenciách CC a ich používaní sa dozviete v Preklade vzdelávacieho materiálu organizácie Creative Commons do slovenčiny v.01. Materiál je rozdelený do niekoľkých kapitol, ktoré prinášajú všeobecné informácie o organizácii Creative Commons, autorskom zákone z globálneho hľadiska, samotných licenciách a ich používaní; a tiež špecifické informácie pre akademické knižnice, pedagógov a pre tzv. GLAM inštitúcie (GLAM, z angl. galeries, libraries,, archives, and museums).

Preklad je zverejnený pod licenciou CC BY v dvoch formátoch – ako ucelený dokument vo formáte pdf a ako jednotlivé word súbory, ktoré uľahčia ďalšie využitie, spracovanie či prípadnú lokalizáciu celého prekladu alebo len jeho jednotlivých častí, napríklad po právnej stránke.

Files

00-Preklad vzdelávacieho materiálu organizácie Creative Commons do slovenčiny.pdf

Files (27.5 MB)

Name Size Download all
md5:220f998c0b08e4e19382c326d5592917
13.0 MB Preview Download
md5:9ddd83ea7ea6e415b229b12dc5320314
25.7 kB Download
md5:22a32866eed2d298f3db45d8cb967707
17.3 kB Download
md5:c98cc93db458db5ed96e5a4f725a479e
859.6 kB Download
md5:c26f45d33e046dfafa11cefe39fa67d4
1.6 MB Download
md5:ebc619577c91dd4bfe01da270437fd1e
508.5 kB Download
md5:f52e6f931b0e8b98e4e6406a2396bda2
2.8 MB Download
md5:8bfd477de1b1657fe977979bb8bc21fd
2.6 MB Download
md5:e32731e243190d646dba2a062a667973
2.5 MB Download
md5:abeeb7d29c8f7dec5b7ebcfda3621afc
3.4 MB Download