Published March 7, 2022 | Version v1
Book Open

Terminologji informatike: problematika dhe zgjidhje

  • 1. University of Vienna
  • 2. University of Tirana

Description

Digjitalizimi i jetës gjatë këtyre tri dekadave të fundit ka sjellë në përdorim masiv një numër të lartë fjalësh të huaja nga teknologjia e informacionit. Për fat të keq, këto prurje leksikore nuk janë përshtatur në gjuhën shqipe, ose kanë pësuar përshtatje minimale, joformale dhe josistematike. Po vëmë re gjithashtu gabime të shumta drejtshkrimore në shkrimet nga kjo fushë, si në libra të botuar, ashtu edhe te artikujt në internet. Në këtë shqyrtim bibliografik kemi analizuar në detaje terminologjinë në nëntëmbëdhjetë tekste të arsimit parauniversitar, dymbëdhjetë tekste të arsimit universitar, nëntë fjalorë terminologjik, shtatë fjalorë dygjuhësh e të përgjithshëm si dhe disa artikuj të tjerë shkencor. Ky shfletim i gjerë na ka shërbyer për të shfaqur në detaje dhe me shembuj problemet tipike gjuhësore si dhe për t'i organizuar sipas kategorive. Veç dhjetra neologjizmave të propozuara, kemi vjelë gjithashtu terma të shumtë që i sugjerojmë për zëvendësimin e një pjese të fjalëve të huaja.

Files

ÇanoTupja-TermInf.pdf

Files (1.2 MB)

Name Size Download all
md5:7714ac3a995ff7252cbf82f469e38656
275.7 kB Download
md5:eaf60bab444a2aab079599e3e4924a12
965.3 kB Preview Download