Published February 23, 2022 | Version 1
Technical note Open

Ploșnița verde sudică în cultivarea Soiei

Description

Gândacii cu scut (specii de insecte din superfa­milia Pentatomoidea) reprezintă insecte dăună­toare serioase în producția de soia la nivel mon­dial. Aceștia sunt cunoscuți, la fel, sub numele de gândaci puturoși, datorită capacității lor de a emana un miros urât puternic prin glande. Două specii au devenit mai frecvente în ultimii ani în Europa: ploșnița verde sudică (Nezara viridula) și ploșnița marmorata (Halyomorpha halys). Ploșnița verde sudică este o specie cosmopolită. Este o specie polifagă și dăunează unui număr mare de culturi de câmp și legume, soia fiind cultura preferată.

 

Shield beetles (insect species of the superfamily Pentatomoidea) are serious insect pests in soybean production worldwide. They are also known as stink bugs because of their ability to emit a strong foul odour through their glands. Two species have become more common in recent years in Europe: the southern green cockroach (Nezara viridula) and the marbled cockroach (Halyomorpha halys). The southern green shield bug is a cosmopolitan species. It is a polyphagous species and damages a large number of field and vegetable crops, soybean being the preferred crop.

Files

Southern green shield bug in soybean_RO.pdf

Files (2.8 MB)

Name Size Download all
md5:586978b1ce6e7423534d4192c69a7ed2
2.8 MB Preview Download

Additional details

Funding

Legumes Translated – Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems. 817634
European Commission