Published December 27, 2021 | Version v1
Journal article Open

M. Fatih Çıtlak, Mustafa Merter, Necdet Tosun, Reşat Öngören, Dilaver Gürer, Hatice Alibaşoğlu, Musa Hûb. Tasavvuf ve Psikoloji Perspektifinde Rüyalar Âlemi. İstanbul: Sufi Kitap, 2016, 304 s., ISBN 978-6059778213.

  • 1. Ankara Üniversitesi

Description

İnsan, hayatının neredeyse üçte birlik kısmını uykuda geçirmektedir. Rüyalar, bu süre zarfında farklı veçheleriyle tecrübe edilen bir âlemdir. Zaman mefhûmundan uzak, dünya hayatında yapılması imkânsız birçok eylemin zuhûra geldiği ve sahibinin başrolünü oynadığı gizemli bir film sahnesi gibidir. Rüya, insanlık tarihi boyunca içinde barındırdığına inanılan gizemler sebebiyle âdemoğlunun merakını uyandırmış, ihtiva ettiği işaret ve semboller tabir edilmiştir. Rüyalar, bazen gelecek ile ilgili tahminde bulunma, bazen bedeni ve ruhi bir hastalığın tanı ve tedavisi için yorumlanırken bazen de ölüler ve yaşayanların iletişim kurduğuna inanılan buluşma noktası şeklinde de dile getirilebilmiştir. Tasavvufî gelenekte ise genellikle seyr ü sülûktaki sâlikin durumunu haber vermesi, manevi seyrinin bir göstergesi olarak değerlendirilmiş, mürşid-i kâmil tarafından zaman zaman tevil ve tabir edilmiştir.

Eser, farklı alanlardaki yazarların tasavvuf ve psikoloji perspektifinden rüya hakkındaki makalelerinin bir araya getirilmesinden oluşturulmuştur. Editör, kitabın girişinde rüyaların kuşatılamayacak kadar geniş ve derinliğine inilemeyecek kadar sırlı yönlerine dikkat çeker. Çalışmanın, rüyalar hakkında giriş kitabı düzeyinde değerlendirilmesini, eserin imla bütünlüğünün korunması için yazarların bağımsız kitaplarında tercih ettiği yazım dışında bir imlanın oluşturulduğunu okuyucuların göz önünde bulundurması gerektiğini dile getirir.

Notes

Citation/©: Kaya, Ö. (2021). Tasavvuf ve Psikoloji Perspektifinde Rüyalar Âlemi by M. Fatih Çıtlak, Mustafa Merter, Necdet Tosun, Reşat Öngören, Dilaver Gürer, Hatice Alibaşoğlu, Musa Hûb. Theosophia, 3, 189-191.

Files

10_okaya.pdf

Files (830.0 kB)

Name Size Download all
md5:0d28894de664ea1ba665299878d3b57e
830.0 kB Preview Download

Additional details

Related works