Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published October 5, 2021 | Version 1
Other Open

Opinnäytetyön Sopimusreppu – Thesis Agreement Package for Finnish Universities of Applied Sciences

  • 1. Turku University of Applied Sciences
  • 2. University of Eastern Finland / Savonia University of Applied Sciences / Karelia University of Applied Sciences
  • 3. Lapland University of Applied Sciences

Description

Opinnäytetyön Sopimusreppu on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen sekä innovaatioekosysteemi -hankkeen puitteissa valmisteltu materiaali, joka pitää sisällään seuraavat asiakirjat:

  • Opinäytetyön Sopimusrepun esipuhe
  • Opinnäytetyön valmistelulomake
  • Opinnäytetyösopimus
  • Opinnäytetyösopimuksen yleiset ehdot
  • Ohje opinnäytetyösopimuksen käyttämiseen ja täyttämiseen 
  • Aineistonluovutussopimus

Malliasiakirjat on tarkoitettu vapaasti käytettäväksi ammattikorkeakouluissa. Asiakirjoissa on pyritty huomioimaan Avoimen TKI:n ja tutkimusetiikan periaatteet sekä tietosuojalainsäädännön vaatimukset mahdollisimman laajalti. Kukin ammattikorkeakoulu voi hyödyntää malleja oman harkintansa ja tarpeensa mukaan. On kuitenkin huomattava, että jos malleja hyödyntää vain osittain tai muuntelemalla niitä, on ehdottoman tarpeellista konsultoida lakimiestä.

This thesis agreement package includes a set of documents to be used in thesis processes in Finnish Universities of Applied Sciences. The package includes a foreword, a thesis preparation form, a thesis agreement, general terms for the thesis agreement, instructions for utilising the thesis agreement as well as an agreement for transferring data. This material is based on the work done in the “Open RDI, learning, and the innovation ecosystem of Finnish UAS” project co-funded by the Ministry of Education and Culture of Finland.

Files

Files (267.5 kB)

Name Size Download all
md5:cfb17b500af07ba22b8b967f41845e60
26.7 kB Download
md5:920e6ab451ad930f4f720c9e6f0ea43a
75.5 kB Download
md5:b5dfd568fb78fad5c747b4648e3f3440
50.2 kB Download
md5:35b21104c67b4f1315619191d96a1ee2
38.0 kB Download
md5:2a41240182ca692518246a88f9d74f42
46.2 kB Download
md5:00397d5790fe709f164c071658f02e55
30.9 kB Download