Published June 12, 2024 | Version v3
Lesson Open

Opinnäytetyön aineisto ja tietosuoja

  • 1. ROR icon Tampere University
  • 2. ROR icon Aalto University
  • 3. ROR icon University of Vaasa
  • 4. ROR icon University of Oulu
  • 5. ROR icon Häme University of Applied Sciences
  • 6. ROR icon University of Eastern Finland
  • 7. ROR icon Seinäjoki University of Applied Sciences
  • 8. ROR icon Laurea University of Applied Sciences

Description

Tässä opinnäytetyön tietosuoja-asioita koskevassa ohjeessa käsitellään tiivistetysti asioita ja toimenpiteitä, joita tyypillisesti opinnäytetyössä tulee ottaa huomioon.

Ohje on ensisijaisesti tehty tukemaan perustutkintovaiheen opinnäytetyön ohjaajia heidän ohjaustyössään. Ohjetta voi muokata omiin käyttökohteisiin ja -tilanteisiin sopivaan muotoon vapaasti.

Koska eri organisaatioissa saattaa olla esim. rekisterinpitäjyyteen ja käsittelyperusteeseen sekä eri tallennusratkaisuihin liittyviä omia linjauksia ja ratkaisuja, kannattaa ennen ohjeen hyödyntämistä tutustua oman organisaation linjauksiin ja täydentää ohjetta niiltä osin.

Ohjeessa opinnäytetyöhön liittyvät toimenpiteet on jaettu kolmeen vaiheeseen (suunnittelu, toteutus ja lopuksi). Käytännössä monia näistä toimenpiteistä on toteutettava koko tutkimusprosessin ajan.

Ohjeen loppuun on kerätty esimerkkikysymyksiä ja ratkaisuehdotuksia organisaatioiden datatukeen tulleista kysymyksistä.


Huom! Ohjeeseen ei ole sisällytetty sellaisten salassa pidettävien aineistojen käsittelyä, jotka eivät sisällä henkilötietoja (mm. liikesalaisuudet). Salassa pidettävää tietoa sisältävien aineistojen käsittelyssä on huomioitava samankaltaiset suojaustoimenpiteet kuin henkilötietoja sisältävissä aineistoissa. 

Files

Opinnäytetyön aineisto ja tietosuoja_päivitetty2.pdf

Files (1.9 MB)

Additional details

Additional titles

Subtitle (Finnish)
Ohjeita ja tietoa opinnäytetyön ohjaajille ja muille kiinnostuneille

Dates

Submitted
2024-05