Published April 29, 2024 | Version v1
Project deliverable Open

Mål og handlingsplan for den nationale strategi for data management baseret på FAIR Principper (mandatperiode 2023-25)

Description

På linje med de øvrige lande i EU har Danmark valgt at bruge FAIR principperne (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse) som rammeværk for håndtering af offentligt finansierede forskningsdata (Data Management). Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet igennem Danish e-Infrastructure Consortium (DeiC), fået udarbejdet en National strategi for data management baseret på FAIR principper (FAIR strategien, som blev offentliggjort i 2021. Strategien gælder for offentligt finansierede forskningsdata, forstået som resultatet af forskning finansieret af offentlige midler eller forskning udført af offentlige institutioner, hvor der eventuelt også erinkluderet privat finansiering.

FAIR strategien er samtidigt udformet med henblik på at udgøre den politiske implementering af Direktiv om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, der udbygger det tidligere EU Direktiv om den offentlige sektors informationer (PSI).

Som en del af strategien nedsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet en følgegruppe, med den opgave at følge og koordinere implementeringen af strategien. Følgegruppen blev oprettet i 2021, og havde første mandatperiode i tidsrummet: 2021-2022. I første mandatperiode blev 5 arbejdsgrupper nedsat under FAIR følgegruppen, med fokus på henholdsvis data management politikker og forskerstøtte, data management infrastruktur, finansiering, kompetencer og sikkerhed. Over 60 eksperter fra forskellige akademiske områder, herunder repræsentanter fra danske universiteter, fonde, samt forskellige offentlige og private organisationer, har deltaget i denne indsats. I december 2022 afleverede FAIR Følgegruppen og arbejdsgrupperne en rapport om indsatsområderne til Uddannelses, - og Forskningsministeriet, som herefter udvidede FAIR Følgegruppens mandat i to år yderligere. Grundet forsinkelser, er denne mandatperiode forlænget til slutningen af 2025.

Files

Mål og handlingsplan for den nationale strategi for data management baseret på FAIR Principper (mandatperiode 2023-25) .pdf