Published December 22, 2023 | Version 2.0
Working paper Open

How to become a data preserver: The official University of Helsinki guide to the responsible preservation of research data

Description

This guide has been compiled to support the preservation of research datasets after the collection of data and the active analysis stage. In the guide, we describe the steps to take before and during research to enable preserving the data generated. The guide begins with a checklist where we have compiled the key issues related to data preservation.

-----

Tämä opas on koottu tukemaan tutkimusaineistojen säilyttämistä aineiston keräämisen ja aktiivisen analyysivaiheen jälkeen. Oppaassa kerromme mitä täytyy tehdä ennen tutkimusta ja sen aikana, jotta tuotetun aineiston säilyttäminen olisi ylipäätään mahdollista. Alussa on muistilista, johon olemme koonneet aineiston tallentamisen kannalta tärkeimmät asiat.

------

Denna anvisning har sammanställts för att stödja lagringen av forskningsmaterial efter insamling och aktiv analys av materialet. Anvisningen innehåller information om vad som måste göras före och under undersökningen, så att det material som produceras över huvud taget kan lagras. I början av anvisningen finns det en minneslista över de viktigaste sakerna när det gäller lagring av material

Files

How_to_become_a_data_preserver_EN_v1.0.pdf

Files (28.5 MB)

Name Size Download all
md5:8b28e68d413c96cd7d950004240f22fd
7.2 MB Download
md5:3723dbd9acb614cdc530b164bb9523d0
2.5 MB Preview Download
md5:8c4c3cd2567d8b264f51a6acdcd22b27
6.1 MB Download
md5:7d9f9378bc4ad0c78a6d015700cb6c35
2.4 MB Preview Download
md5:75954c802e1248eebfb16c10845ef6d5
7.4 MB Download
md5:7f67f612978618b713cc53ae4a7330b7
2.8 MB Preview Download

Additional details

Additional titles

Alternative title (Finnish)
Sinustako säilyttäjä? - Helsingin yliopiston virallinen opas tutkimus-aineistojen vastuulliseen säilyttämiseen
Alternative title (Swedish)
Lagrar du material? - Helsingfors universitets officiella anvisning för ansvarsfull lagring av forskningsmaterial

Dates

Updated
2023-12-22
Finnish version updatet, English and Swedish versios are new