Book section Open Access

Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego

Maryl, Maciej

Editor(s)
Nasiłowska, Anna; Łapiński, Zdzisław

Niniejsza praca ma na celu wstępne zarysowanie monografii „Tekstów Drugich” przy zastosowaniu metod makroanalitycznych. Tekst skupia się na możliwościach wykorzystania metadanych o tekstach kultury (czyli bibliografii oraz wyników statystycznych analiz
samych tekstów). Autor próbuje w jednym tekście połączyć różnorodne, opisane wyżej podejścia – a zatem zebrać i zinterpretować dane literaturoznawcze i wykorzystać je do przedstawienia wstępnej monografii czasopisma. Celem dalekosiężnym jest refleksja nad dalszym wykorzystaniem takich metod do analizy procesów życia literackiego, a w szczególności przemian kierunków refleksji literaturoznawczej w Polsce. W niniejszym tekście autor kolejno: 1) opisuje statystycznie ćwierćwiecze „Tekstów Drugich”, wskazując pewne trendy w skali makro; 2) bada najważniejsze odniesienia autorów artykułów i na ich podstawie zbudować model grup intelektualnych w historii pisma; 3) kreśli perspektywy analizy tematycznej „Tekstów Drugich”.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015–2018. Projekt: "Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej" NR 0061 / NPRH3 / H11 / 82 / 2014.
Files (2.7 MB)
Name Size
Maryl 2016 Tekstów świat.pdf
md5:083a763dd7197dd8a42ca7aeec270fb2
2.7 MB Download
  • M.L. Jockers Macroanalysis: Digital Methods and Literary History, University of Illinois Press, Urbana 2013

  • F. Moretti Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016.

  • H. Long and R. J. So''Network Analysis and the Sociology of Modernism" boundary 2 2013 nr 40(2):147-182.

  • H. Long and R, J. So (2013b) ''Network Science and Literary History" Leonardo 2013 nr 3(46), 274-274.

  • M. Eder "Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych", Przegląd Humanistyczny 2016 nr 3.

  • A. Goldstone, T. Underwood, "What Can Topic Models of PMLA Teach Us About the History of Literary Scholarship?" Journal of Digital Humaniteis 2012 nr 1

  • A. Goldstone and T. Underwood, "The Quiet Transformations of Literary Studies: What Thirteen Thousand Scholars Could Tell Us." New Literary History 2014 nr 3 (Summer): 359–84.

  • V.D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre Fast Unfolding of Communities in Large Networks, "Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment" 2008 nr 10 http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf (27.09.2015)

161
108
views
downloads
All versions This version
Views 161161
Downloads 108108
Data volume 287.2 MB287.2 MB
Unique views 144144
Unique downloads 104104

Share

Cite as