Journal article Open Access

Engelli Ebeveynlerinde Dini Başa Çıkma, Çocuğunu Kabul-Red ve Ruh Sağlığı İlişkisi

Albayrak, Hafize; Mehmedoğlu, Ali Ulvi

Öz: Araştırmada engelli çocuğa sahip ebeveynlerin, dini başa çıkma tutumları, çocuğu red-kabul düzeyleri ve ruh sağlığı göstergeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada nicel yöntemlerden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma İstanbul’da yapılmıştır. Çalışma grubu, engelli çocuklara sahip ebeveynlerden araştırmaya gönüllü olarak katılan 514 kişiden oluşmuştur. Araştırmaya katılan kişilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak kişisel bilgi formu, Dini Başa Çıkma Tutumu Ölçeği, Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği, Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASÖ) ve Hayat Memnuniyeti Ölçeği (HMÖ) kullanılmıştır. Ölçeklerden toplanan veriler kodlanarak bilgisayar ortamında SPSS paket programı yardımı ile çözümlenmiştir. Ölçekler arasındaki ilişkilerin saptanması amacıyla Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Görüşler arasında anlamlı bir değişkenlik olup olmadığı α=0.05 anlamlılık seviyesinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda olumlu dini başa çıkma tutumunun çocuğunu reddetme ile negatif yönlü anlamlı ilişkili; olumsuz dini başa çıkma tutumunun ise depresyon ile pozitif yönlü anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Albayrak, H. & Mehmedoğlu, A.U. (2022). Engelli Ebeveynlerinde Dini Başa Çıkma, Çocuğunu Kabul-Red ve Ruh Sağlığı İlişkisi. Theosophia, 5, 37-66.
Files (917.9 kB)
Name Size
03_halbayrak.pdf
md5:ab4bb3d25e38ce2cb01c88b4784b398b
917.9 kB Download
47
42
views
downloads
All versions This version
Views 4747
Downloads 4242
Data volume 38.6 MB38.6 MB
Unique views 4242
Unique downloads 3535

Share

Cite as