There is a newer version of this record available.

Project deliverable Open Access

Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja 1.0

Satama, Manna; Nissin, Laura; Kiiskinen, Harri

Tämä dokumentti on tehty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanketta. Hankkeen toteuttajina toimivat Suomen ulkomaisten tiedeinstituuttien taustayhteisöt. Hanketta hallinnoi Institututum Romanum Finlandiae sr.

Asiakirja on hankkeen tutkijoiden laatima ehdotus instituuttien työntekijöille ja tutkijoille suunnatusta ohjeistuksesta. Se koskee digitaalisten tutkimusaineistojen hallintaa, tuottamista, omistajuutta, säilyttämistä ja julkaisua. Asiakirja on tehty hankkeen tutkijoiden selvitysten pohjalta, ja sitä on käsitelty hankkeen ohjausryhmässä, joka on antanut sisältöön liittyviä ohjeita, kommentteja ja palautetta.

Asiakirjaan on kerätty palautetta erityisesti hankkeessa mukana olevilta instituuteilta (henkilöstö, säätiöiden hallitukset) kesällä ja syksyllä 2020. Palautteiden perusteella päivitetty versio laaditaan loppuvuonna 2020 ja julkaistaan versiona 1.1.

Asiakirja on tarkoitettu tiedeinstituuttien käyttöön näiden sopivaksi katsomallaan tavalla.

Files (795.2 kB)
Name Size
Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja 1.0.pdf
md5:36dd9d6da814d292461395054bdcecdd
789.8 kB Download
Liite C Kuvailu_DC_instituutti CSV.csv
md5:86c2e987af99985cab08f0aedfb7a2a0
3.8 kB Download
README Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja 1.0.txt
md5:bcc9f5407a81a0d7bbf036f8ea2f3766
1.6 kB Download
947
956
views
downloads
All versions This version
Views 947916
Downloads 956906
Data volume 664.4 MB643.9 MB
Unique views 840813
Unique downloads 762735

Share

Cite as