Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Hărţi. Documente grafice. Muzică tipărită.Bibliografii. Recenzii. Resurse electronice. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.