Published October 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

Ijtimoiy tadbirkorlik: mohiyati va ahamiyati

Description

Maqolada ijtimoiy tadbirkorlik mohiyati, uni ahamiyati, shuningdek O’zbekistonda ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo’yicha xorij tajribasidan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-OKTABR-1-qism-85-88.pdf

Files (514.5 kB)

Name Size Download all
md5:846faa451472d1cad22a24f93888e5c4
514.5 kB Preview Download