Published October 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

GURGANCH SHAHRI TARIXINI O'RGANISHDA TARIXIY MANBALARNING ROLI

Description

Ushbu maqolada Qadimgi Xorazmning tarixiy shaharlaridan biri bo’lgan Gurganch shahri o’tmishini o’rgaishda tarixiy manbalarnign ahamiyati va ularda keltirilgan ma’lumotlar tahlili keltirilgan. Shuningdek, Gurganch tarixini o’rganishga doir zamonaviy manbalar ham tahlil qilinib ularning tarixiy ahamiyati haqida mulohazalar yuritilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-OKTABR-1-qism-33-40.pdf

Files (583.8 kB)

Name Size Download all
md5:2ed029fb3d6bf47e64ea331f35832d3a
583.8 kB Preview Download