Published September 27, 2023 | Version v1
Report Open

Poročilo o anketi o obnavljanju in opremljanju stanovanj ter odnosu do podnebnih sprememb

  • 1. InnoRenew CoE

Description

Anketa o prenovi in opremljanju stanovanj ter stališčih do podnebnih sprememb je bila izvedena z dvema ciljema. Prvič, kot študijski primer v okviru -podoktorskega projekta "Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenja uporabnikov stavb", financiranega s strani Agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Z5-1879 (B), kjer je bil raziskovalni cilj razviti in ovrednotiti anketna orodja za razumevanje potreb in želja uporabnikov stavb. Drugič, kot tržna raziskava v okviru projekta "Oživitev tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju", financiranega s strani Evropske komisije v okviru projekta InnoRenew programa Obzorje 2020 [H2020 WIDESPREAD-2-Teaming:#739574].

Večina raziskav o vplivu uporabnikov stavb na okolje je osredotočena na vidike varčevanja z energijo preko proučevanja rabe luči, oken, ogrevanja, ipd. Obstajajo pa tudi druga vedenja in odločitve, ki imajo lahko še večji ogljični odtis, in sicer gre za odločitve povezane s prenavljanjem in opremljanjem stavb, ko je na primer zamenjava sedežne garniture ali kuhinje. Vendar so tovrstna dejanja v literaturi deležna  manj pozornosti, ker se ne dogajajo s tako pogostnostjo kot ugašanje luči in zapiranje oken. S to anketo smo želeli razumeti odločitve uporabnikov stavb in oceniti, v kolikšni meri pri odločitvah o prenovah in opremljanju stanovanj upoštevajo okoljski vidik.

Anketa je zbrala podatke o različnih značilnostih stanovanj ljudi, zadovoljstvu prebivalcev z njimi ter pomembnih dejavnikih pri odločitvi za prenovo ali obnovo. V zadnjem delu nas je zanimalo tudi njihovo stališče do okolja in podnebnih sprememb, da bi preučili, v kolikšni meri slovenski potrošniki upoštevajo okoljske vidike pri odločanju o prenovi ali opremljanju svojih stanovanj, vključno z nakupom novega pohištva.

Files

aaos_report_v27.9.2023.pdf

Files (4.3 MB)

Name Size Download all
md5:e6247ee81734fda81749c1d5690540c5
4.3 MB Preview Download

Additional details

Funding

InnoRenew CoE – Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence 739574
European Commission

Dates

Available
2023-09-29