Published September 27, 2023 | Version v1
Journal article Open

TIL VA NUTQ SOFLIGINING TILSHUNOSLIK NUQTAI NAZARIDAN MASALALARI. NUTQ SOFLIGIGA PUTUR YETKAZUVCHI OMILLAR

Description

Ushbu tezisda, til va nutq sofligining tilshunoslik nuqtai nazaridan masalalari, nutq sofligiga putur yetkazuvchi omillar haqida fikr mulohazalar yuritiladi. Nutqning tozaligi samarali muloqotning muhim jihati hisoblanadi. Bu og'zaki tilning ravshanligi, to'g'riligi va ravonligini anglatadi. Biroq, turli omillar nutqning tozaligiga putur yetkazishi mumkin, bu noto'g'ri muloqotga va fikr va g'oyalarni to'g'ri yetkazishda qiyinchiliklarga olib keladi. Nutqning tozaligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu mintaqaviy lahjalar va urg'ulardir.

Files

Konferensiya-2023-SENTABR-1-qism-106-109.pdf

Files (517.5 kB)

Name Size Download all
md5:6d5215f740584b799f665b237f1ca8ee
517.5 kB Preview Download