Published September 13, 2023 | Version v2
Journal article Open

RESISTIRÉ Politika Metni : Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası

  • 1. Sabanci University
  • 2. Sabancı Üniversitesi
  • 1. European Science Foundation
  • 2. ISAS
  • 3. Yellow Window
  • 4. Sabancı Üniversitesi

Description

RESISTIRÉ araştırması, sivil toplum kuruluşlarının (STK), COVID-19 salgını ile bir kriz olarak mücadele edilmesinde ve salgının yönetilmesinde, özellikle en kırılganlaştırılmış grupların ihtiyaçlarını karşılama ve kesişimsel ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin etkilerini azaltma anlamında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Ancak STK’lar için güvenceli, esnek ve sürdürülebilir fon desteğinin olmaması bu önemli çabaları kesintiye uğratmış ve bazı durumlarda bu çalışmaların tamamen durmasına sebep olmuştur. Avrupa ve dünya çok sayıda ve iç içe geçen krizler ve felaketlerle (sağlık, savaş, enerji, gıda güvenliği, doğanın tahribatı, kuraklık, yangınlar, depremler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet) karşı karşıya olduğundan, STK’ların dayanıklılığını destekleyecek, krizlerle yaratıcı ve etkili mücadele edilmesini mümkün kılacak hibe programlarının tasarlanması daha da zorunlu hale gelmiştir. Bu da hibe programlarında dönüştürücü, katılımcı, esnek, uzun vadeli, kapasite geliştirici çekirdek fon desteğine doğru bir değişimi gerektirmektedir.

 

Translator(s): Selici, Begüm (Pınar Ensari, Nazlı Türker ve Ayşe Gül Altınay'ın katkılarıyla) 

Files

FS 3.8_Dönüştürücü fon desteği_Krizlerle yaratıcı ve etkili mücadele için bir yol haritası.pdf

Additional details

Funding

RESISTIRE – RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies 101015990
European Commission