Published September 7, 2023 | Version v1
Journal article Open

The legal concept of breakdown of marriage in Polish law

  • 1. Uniwersytet Zielonogórski

Description

Pojęcie rozkładu pożycia małżeńskiego w prawie polskim. 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr Piotr Sobański LL.M.

Plac
Pocztowy 6/4
65-062 Zielona Góra
piotr.sobanski@adwokatura.pl

Files

Zielona Gora adwokat dr Piotr Sobanski Breakdown of marriage in Polish law.pdf