Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published July 28, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG`ICH TA`LIMDA MUAMMOLI O`RGANISH USULINING DARS MAZMUNIGA TA`SIRI VA UNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Description

Annotatsiya: Maqolada muammoli ta'lim (PbT) kognitiv faollik, mustaqillik va ijodiy fikrlashni rivojlantirish sifatida qaratilishi xususida so`z yuritiladi. Shu munosabat bilan muammoli ta’lim ijodiy jarayon sifatida nostandart ilmiy va ta’lim muammolarini nostandart usullardan foydalangan holda yechish shaklida taqdim etilishi qayd etiladi.

Files

Konferensiya-2023-IYUL-1-qism-116-118.pdf

Files (425.5 kB)

Name Size Download all
md5:77370792a968fa50b2d96199a4729b87
425.5 kB Preview Download