Published July 16, 2023 | Version v1
Journal article Open

TIJORAT HUJJATLARI TILIDA UMUMISTE'MOL LEKSIKANING QO'LLANILISHI

Description

Maqolada tijorat hujjatlari tilida umumiste’mol leksikaning qo‘llanishi tadqiq etilgan. Tijorat hujjatlari tilida umumiste’mol leksika, leksikaning boshqa turlariga qaraganda ancha faol qo‘llaniladi. Bu tijorat hujjatlari tilining barcha uchun tushunarli bo‘lishini ta’minlaydi. Shu bilan birgalikda umumiste’moldagi barcha so‘zlar ham tijorat hujjatlari tilida qo‘llanavermaydi. Bu kabi holatlarning mavjudligi maqolaning dolzarbligini oshiradi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-IYUN-1-qism-383-386.pdf

Files (680.0 kB)

Name Size Download all
md5:9ca40a7f19102f7905a5181b0c1dabed
680.0 kB Preview Download