Published July 11, 2023 | Version v1
Journal article Open

ERTAK QAHRAMONI SAFARIDA EPIK RAQIB OBRAZINING POETIK FUNKSIYALARI

Description

Maqolada folklor asarlari, xususan, ertak janrining yetakchi obrazlaridan hisoblangan epic raqib obrazining safar motivini tarkibidagi vazifasi o‘zbek xalqertaklari misolida yoritilgan

Files

Konferensiya-2023-IYUN-1-qism-238-241.pdf

Files (449.8 kB)

Name Size Download all
md5:6051531e9df425e11fa3ddf776b3dfbc
449.8 kB Preview Download