Published July 11, 2023 | Version v1
Journal article Open

ERTAKDAGI AKA-UKALAR SAFARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Description

Mazkur maqolada jahon xalqlari ertaklarida keng tarqalgan “aka-ukalar safari” haqidagi syujet tiplarining o‘ziga xos jihatlari ayrim ertaklar misolida qiyosiytipologik tahlilga tortilgan.

Files

Konferensiya-2023-IYUN-1-qism-234-237.pdf

Files (576.2 kB)

Name Size Download all
md5:427038ec6c8fa00d03c26b7205a2c33e
576.2 kB Preview Download