Published July 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OTMLARNING INNOVATSION TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda mamlakatimiz hayotida dolzarb hisoblangan,echimini topishga qaratilgan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha yondashuvlar, xorij tajribasi haqida tavsiyalar berishga qaratilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUL-1-qism-17-19.pdf

Files (420.8 kB)

Name Size Download all
md5:d586b83743bdbfdb3db6a9da77b3bfe2
420.8 kB Preview Download