Published June 26, 2023 | Version v1
Journal article Open

ONA TILI FANLARINI O`QITISHDA LOYIHA METODINING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Description

Annotatsiya: Maqolada ona tili darslarida loyiha faoliyati shakllaridan biri miniloyihalar ekanligi qayd etiladi. Ular nafaqat fanga qiziqish uyg'otadi, maktab o'quvchilarini mustaqil ravishda o'rganishga undaydi, ularni ijodiy ishlashga o'rgatadi, fikrlashni rivojlantiradi, jamoani birlashtirishga yordam beradi, balki ular sinfda juda muvaffaqiyatli ish shaklidir, chunki hamma qiziqarli narsalar bilan band - u yaratadi, o'ynaydi, fantaziya qiladi.

Files

Magistrlar-IYUN-1_qism-81-85.pdf

Files (363.7 kB)

Name Size Download all
md5:a4d402dee81508061f847c9558b6000c
363.7 kB Preview Download