Published June 6, 2023 | Version V2.0
Working paper Open

Dịch vụ Tác giả RePEc: PID do cộng đồng dẫn dắt được thiết lập

  • 1. InOER

Description

Đây là bản dịch của tài liệu 'RePEc Author Service: An established community-driven PID' của các tác giả Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz và Joachim Schöpfel (scidecode science consulting), do Knowledge Exchange (KE) xuất bản tháng 2/2023. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ: https://zenodo.org/record/7330516

Files

RePEc Author Service - An established community-driven PID_Vi-06062023.pdf

Additional details

References

  • Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz and Joachim Schöpfel (scidecode science consulting) (2023): RePEc Author Service: An established community-driven PID. DOI: 10.5281/zenodo.7330516