Published June 22, 2023 | Version v1
Journal article Open

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING O'QUV TARBIYAVIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Description

Mazkur maqolada boʼlajak oʼqituvchilarning o’quv tarbiyaviy madaniyatini rivojlantirishni pedagogik – psixologik mexanizmlarini oshirishga qaratilgan jarayon innovatsion yondashuvlar bilan boyitilganligi; boʼlajak oʼqituvchilarining kasbiy kompetentligini tizimli shakllantirishga sharoit yaratilganligi; oliy pedagogik taʼlim muassasalari talabalari kasbiy mahoratini shakllanganlik mezonlari aniqlanganligi va muammosining ijobiy yechimini taʼminlovchi ilmiy- tavsiyalar ochib berilgan.

Files

NINE-2023-IYUN-1-qism-74-77.pdf

Files (380.4 kB)

Name Size Download all
md5:6d644e4f11533ecb204f18aef11e2294
380.4 kB Preview Download