Published June 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR HUQUQLARI KAFOLATLANISHI: HOLAT VA ISTIQBOLLAR

Description

Mamlkatimiz demokratik huquqiy davlat qurish va adolatli jamiyatni shakllantirish yo‘lidan dadil borib, dunyo hamjamiyatida o‘zining mustahkam o‘rnini egallamoqda. Ta’kidlash joizki mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy va huquqiy islohotlar zamon talablari va ehtiyojlariga javob beruvchi yangi tipdagi huquq tizimini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Bunda eng avvalo yoshlardan faollik, shijoat talab etilmoqda. Chunki ijtimoiy faollik insonni shaxs sifatidagi darajasining asosiy uning aynan sifat ko’rsatkichidir.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-230-235.pdf

Files (540.9 kB)

Name Size Download all
md5:ce292653a9243ebb1f648b4001e3d315
540.9 kB Preview Download