Published June 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

LOYIHA USULI - OLIY O'QUV YURTLARI TALABALARINI O'QITISH VA TARBIYALASHNING SAMARALI USULI SIFATIDA

Description

Annotatsiya: Maqolada loyiha usuli har tomonlama rivojlangan, mustaqil, tashabbuskor shaxsni o'qitish va tarbiyalashning samarali vositalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Ningdek oliy ta`lim talabalariga rus tilini o'rgatishda loyiha faoliyatidan foydalanishning pedagogik ahamiyati tadqiq qilinadi. Rus tili darslarida ushbu usuldan foydalanish o'qitishning asosiy zamonaviy tamoyillari tahlil qilinadi. Loyiha usulining kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga va rus tilini o'qitish motivatsiyasini oshirishga yordam berishi xususida so`z yuritiladi. Bundan tashqari maqolada insonning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda rivojlantiruvchi ta'lim modellariga qaratilgan

Files

Konferensiya-2023-IYUN-1-qism-166-169.pdf

Files (439.8 kB)

Name Size Download all
md5:c215da838e3b738edafc7666953b3e58
439.8 kB Preview Download