Published June 17, 2023 | Version v1
Journal article Open

ILMIY TARJIMA MURAKKABLIKLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilmiy tarjima murakkabliklari va ilmiy matnlarni tarjima qilish, ilmiy uslub normalaridan foydalanish, bu uslubning qonun-qoidalariga amal qilish, maxsus terminlar bilan ishlash haqida keng ma’lumotlar beriladi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-IYUN-1-qism-185-189.pdf

Files (468.3 kB)

Name Size Download all
md5:140c2c5d3282134c9125425509b95b3e
468.3 kB Preview Download