Published June 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

KITOB AL MAZAZER (OPTIKA KITOBI) – ZAMONAVIY KO'RISH NAZARIYASINING ASL TASVIRI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘rta asrlar musulmon sharqida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan Ibn al-Haysamning “Kitob al Manazer (Optika Kitobi)” ya’ni bugungi kundagi ko‘rish nazariyalari haqida ma’lumot beruvchi asari hamda bugungi kundagi fan uchun ahamiyati haqida ma’lumotlar beriladi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-197-201.pdf

Files (602.4 kB)

Name Size Download all
md5:774c99bb2ba3e6ad763c5548c55e353c
602.4 kB Preview Download