Published June 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

XALQARO VALYUTA BOZORI RIVOJLANISHINING JAHON MOLIYAVIY ARXITEKTURASIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARI TAHLILI

Description

Xalqaro moliya bozoridan kapital jalb etishning iqtisodiy mohiyati mamlakatlar, korporatsiyalar va boshqa sub’ektlarning o‘z xo‘jalik faoliyatini moliyalashtirish uchun global manbalardan moliyalashtirish imkoniyatidan iborat. Bu investitsiyalarni qo'llabquvvatlash, operatsiyalarni kengaytirish yoki moliyalashtirish talablarini qondirish uchun ichki bozorlardan tashqari moliyaviy resurslarni izlashni o'z ichiga oladi. Xalqaro moliya bozoriga kirish orqali sub'ektlar turli manbalar, shartlar va shartlarga ega bo'lgan kengroq kapital puliga kirishlari mumkin.

Files

Konferensiya-2023-IYUN-1-qism-146-149.pdf

Files (356.3 kB)

Name Size Download all
md5:db66290aea8c5fe14a268ff53b469193
356.3 kB Preview Download