Published June 14, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'QITUVCHINING KASBIY KOMPETENTLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Description

Annotatsiya: Mazkur maqolada kompetentlik tushunchasi,o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari, pedagogik kasbiy kompetentsiyaning maxsus mezonlari, tarkibiy asoslarini yoritilgan.

Files

Konferensiya-2023-IYUN-1-qism-135-138.pdf

Files (569.1 kB)

Name Size Download all
md5:e596a90800921743f1a2082484e57b05
569.1 kB Preview Download