Published June 14, 2023 | Version v1
Journal article Open

FIZIKADAN MUSTAQIL ISHLAR YORDAMIDA TALABLARNING BILIMLARINI SHAKLLANTIRISH

Description

Kirish. Fizika fanidan talabalar bilan auditoryadan tashqari ishlarning bunday turi hozirda har bir ta’lim muassasasida olib borilmoqda. Shu bilan birga, fizikani o‘qitish samaradorligini oshirish, qoloq talabalar bilan qo‘shimcha o‘quv ishlarining qiymatini pasayishiga olib kelishi kerak. Ideal holda, auditoryadan tashqari ishlarning birinchi turi aniq individual xususiyatga ega bo‘lishi va faqat istisno hollarda namoyon bo‘lishi kerak (masalan, talabaning uzoq davom etgan kasalligi, boshqa turdagi umumiy ta’lim muassasasidan ko‘chirilishi va boshqalar). Biroq, hozirgi vaqtda bu ish fizika o‘qituvchisidan hali ham jiddiy e’tiborni talab qiladi[1,2].

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-IYUN-1-qism-117-121.pdf

Files (381.2 kB)

Name Size Download all
md5:6e53f6d3bc42deea1f95f7a49c8a13d6
381.2 kB Preview Download