Published June 13, 2023 | Version v1
Journal article Open

YANGI KONSTITUTSIYA INSON QADRI VA HUQUQLARINING KAFOLATIDIR

Description

Annotatsiya. Maqolada yangi konstitutsiyada inson sha’ni, qadr-qimmati ulug‘lanishi, uning huquq va erkinliklarining qonun darajasida mustahkam himoya qilinishi haqida fikr yuritiladi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-150-151.pdf

Files (440.2 kB)

Name Size Download all
md5:f1b6918a57c6f114ea3f599776c03686
440.2 kB Preview Download