Published June 12, 2023 | Version v1
Journal article Open

MAKTAB TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA METODLARDAN FOYDALANISH

Description

Annotatsiya: Maqolada jahon va o‘zbek tasviriy san’atidagi badiiy estetikaning o‘rni hamda uning o‘ziga xos xususiyalari o‘rganilib, tahlil etilgan. Maktab o‘quvchilarining badiiy estetik dunyoqarashini shakllantirishda to‘garaklarda mashg‘ulotlarining o‘rni muhimdir. O‘quvchilarning dunyoqarashi va tafakkuri, idrok qilishi qobiliyati ma’lum ma’noda aynan to‘garaklarning o‘rni muhim hisoblanadi. Badiiy estetikani rivojlantirishda tasviriy san’at asoslari orqali jamiyat, borliq, zamon va makon hodisalaridan olingan tasavvur, ilhom va chuqur falsafiy mushohadalarni ham aks ettiradi.

Files

Magistrlar-IYUN-1_qism-35-38.pdf

Files (392.9 kB)

Name Size Download all
md5:b9923f645b800d7fdddf4c3f99d8aa01
392.9 kB Preview Download