Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published June 9, 2023 | Version v1
Journal article Open

OLIY TA'LIMDA TIL O'QITISH METODIKASI

Description

Ushbu maqolada oliy ta’lim sifatni belgilovchi va unga ta’sir qiluvchi omillarning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. Oliy ta’limning bakalavriat va magistratura bosqichlarida til o‘qitishga yo‘naltirilgan fanlar xorij va O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlari misolida tahlilga tortilgan. Ta’limda til o‘qitishda ijodiy (kreativ) darajaga erishish usullari, til o‘qitishda badiiy-amaliy konsepsiya va o‘rganuvchiga asoslagan metodlarning amaliy ahamiyati xorijda o‘qitiladigan fanlar misolida ko‘rib chiqilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-106-112.pdf

Files (679.3 kB)

Name Size Download all
md5:00f6a8c1c0537d64b1b0319f7ffc5279
679.3 kB Preview Download