Published June 8, 2023 | Version v1
Journal article Open

OSHQARUV NAZARIYASI FANINING RAHBAR FAOLIYATIDAGI OʻRNI VA AHAMIYATI

Description

Annotatsiya: Maqolada rahbar faoliyatida boshqaruv qarorlarini qabul qilish darajalari va bosqichlarini ijtimoiy-psixologik xusususiyatlari tahlil etilgan. Qaror qabul qilish jarayonining psixologik jihatini bilish mavjud bosqichlarni yanada samarali amalga oshirish imkonini beradi. Gap shundaki, to‘g‘ri qaror qabul qilish va uni samarali ravishda joriy etish uchun rahbar psixologik jihatdan ham ma’lum amallarga rioya qilishi kerak. Bu tadbirning asosiy mazmuni shundan iboratki, rahbar muammoli vaziyat haqida ma’lumot yig‘ar ekan, muammo haqida birlamchi tasavvur - informasion model yarata boshlaydi. Bu modelning haqiqatga va mavjud vaziyatga qanchalik mosligi olinayotgan ma’lumotning to‘lato‘kisligi, har tomonlamaligiga bog‘liq.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-72-74.pdf

Files (430.3 kB)

Name Size Download all
md5:547cbea7834e8a8fb291c8f786806071
430.3 kB Preview Download