Published June 8, 2023 | Version v1
Journal article Open

MEHNAT MIGRATSIYASI VA UNI TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Description

Annotatsiya: Globallashuv insoniyatning harakatlanishini va dunyodagi migratsiya jarayonini oshirishga yordam beradi. Ayni paytda aholi migratsiyasi rivojlanayotgan davlatlar uchun iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim omillariga aylanib bormoqda. Hozirgi zamonaviy bosqichda u yoki bu darajada boʻlsa-da, bironta ham mamlakat migratsiya munosabatlaridan chetda qolgani yoʻq. Mamlakatlar oʻrtasidagi ishchi kuchi xalqaro migratsiyaning milliy mehnat bozorini yagona bozorga birlashtiradi. Globallashuv jarayonining rivojlanishi bilan migratsiya oqimi ham tobora jadallashib bormoqda va ushbu masalani har tomonlama hal etish davr talabiga aylanmoqda. Ushbu maqolada mehnat migratsiyasi va uni tartibga solishning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilingan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-59-63.pdf

Files (356.6 kB)

Name Size Download all
md5:217be83a1406fd1fb0d38193df7821b0
356.6 kB Preview Download