Published June 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

TURKISTON JADIDLARI HAYOTI VA IJODIGA BAG'ISHLANGAN PLATFORMA TUZILISHI VA INFORMATIV MODELI

Description

Annotatsiya: Turkiston jadidlari hayoti va ijodiga bag‘ishlangan platforma yaratish va unda Turkiston jadidlari, barcha shoir vamutafakkirlar hayoti, ijodidagi boy ilmiy merosini yahlit bir tizimda umumlashtirish, loyihani ishlab chiqishni bir necha bosqichlarda amalga oshirish, ya‘ni,platformani ishlab chiqish jarayoni bosqichlarini aniq vaqtlari bilan rejalashtirish uchun, rejalashtirish, sayt xaritasi, dizayn, kontentni yozish va yig‘ish, zamonaviy dasturlash texnologiyalaridan Pythondasturlash tilining Django frameworki dan foydalaish,, ishlab chiqilgan loyihani sinovdan o ‘tkazish, ko‘rib chiqishva ishga tushirish, xizmat bosqichida fikrni monitoring qilish, muntazam yangilash jarayonlari keltirilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUN-1-qism-34-44.pdf

Files (642.9 kB)

Name Size Download all
md5:9562e8e157f159905ebd882d7562e490
642.9 kB Preview Download