Published June 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

Alisher Navoiy asarlarida o'xshatish va metaforalarning go'zallikda aks etishi

Description

Annotatsiya: Alisher Navoiy asarlarida qo’llanilgan o’xshatish va metaforalarning “go’zallik” konseptiga aloqadorligini anniqlash va tahlil qilishdan iborat.

Files

Konferensiya-2023-IYUN-1-qism-45-48.pdf

Files (531.5 kB)

Name Size Download all
md5:d8c2acf25f66892f5de2a1a8f760cc1d
531.5 kB Preview Download