Published June 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOLALAR VA O`SMIRLARDA XULQ OG'ISHISHI VA TARBIYA BUZILISHINING KELIB CHIQISHIGA TA'SIR ETUVCHI SABABLARNI PSIXOLOGIK YONDASHUV METODIKASI ORQALI O`RGANISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Description

Annotatsiya: Maqolada har bir ota -ona farzandini komil inson bo`lib ulg'ayishin,i el -yurtiga loyiq inson bo`lishini ,oliyjanob fazilatga ega bo`lishini istashi qayd etilib, bu muhum ko`nikmalarni ota-ona o`rgatish kerak bu ularning zimmasidagi eng muhum ma'suliyat ekanligi tadqiq qilinadi.

Files

Konferensiya-2023-IYUN-1-qism-12-20.pdf

Files (450.5 kB)

Name Size Download all
md5:8dc477b0cfe6d80ee429c61a8244861d
450.5 kB Preview Download