Published June 5, 2023 | Version v1
Journal article Open

ISHSIZLIK DARAJASI ORTISHINING JINOYATCHILIK AVJ OLISHIGA TA'SIRI

Description

Annotatsiya. Mazkur maqolada ishsizlik darajasining ortib borishi oqibatida vujudga kelishi mumkun bo’lgan ijtimoiy muommo jinoyatchilik ko’payishiga ta’siri yoritilib tahlil qilingan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-iyun-1-qism-18-21.pdf

Files (667.2 kB)

Name Size Download all
md5:5cd977dff98f19c2b5f69ed22073abe6
667.2 kB Preview Download