Published June 5, 2023 | Version v1
Journal article Open

IQTISODIY FANLARNI O'QITISHDA YANGI XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy fanlarni o‘qitishda xorijiy tajribalarga asoslangan metodikalar keltirib o‘tilgan bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta‘limga qaratilgan yuksak etibor tufayli OTMlarda ta‘lim sifatiga jiddiy yondoshilgani, ayniqsa iqtisodiy fanlarni o‘qitishda talabalarni yanada qiziqtirish maqsadida xorijiy tajribalardan foydalanish imkoniyatlari ko‘rsatilgan. oliy taʼlim muassasalarida iqtisodiy fanlarni o‘qitish metodikasi bayon etilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-iyun-1-qism-9-11.pdf

Files (394.8 kB)

Name Size Download all
md5:b5947d192f1f445a8556929b71712d25
394.8 kB Preview Download