Published June 5, 2023 | Version v1
Journal article Open

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi jamiyatimiz negizi bo‘lmish xizmat ko‘rsatish sohasidagi tub o‘zgarishlar haqida va undagi samaradorlikni oshirish yo‘llari haqida so‘z yuritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-iyun-1-qism-6-8.pdf

Files (394.8 kB)

Name Size Download all
md5:233daa48b23b88808706804c9445ab11
394.8 kB Preview Download