Published June 5, 2023 | Version v1
Journal article Open

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA ART TERAPIYA ORQALI TASAVVUR VA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar o‘z xayollari va tasavvurlariga asoslangan holda qiziqarli ertak va hikoyalarni o‘zlari mustaqil ravishda to‘qiy olishlari haqidagi tahlillar, kichik maktab yoshidagi bolalar tasavvurining juda keng va xilma-xilligi borasida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-iyun-1-qism-4-5.pdf

Files (439.6 kB)

Name Size Download all
md5:4cd80350d9a7fa6d1f71f53664f8d4ae
439.6 kB Preview Download