Published June 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA TEJAMKORLIK VA TADBIRKORLIKNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI

Description

O‘quvchilarda tejamkorlik va tadbirkorlikni shakllantirishda dastlab maktab va oilada tejamkorlik va tadbirkorlikni tashkil etishga imkon beruvchi shart-sharoitlar mavjudligi aniqlash muhim pedagogik ahamiyatga egaligi nazariy va amaliy jihatdan asoslandi. O‘quvchilarda tejamkorlik va tadbirkorlikni shakllantirish mayllarni hosil qilish, bozor iqtisodiyoti munosabatlarini o‘rganishlari uchun qulay shart-sharoit yaratish, xom - ashyo izlab topish, mahsulot ishlab chiqarish va uni sotish, savdo qilish, pul bilan muomala qilishga ota-onalar yaqindan ko‘maklashishlari lozimligi pedagogik jihatdan asoslab berildi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MAY-1-qism-212-219.pdf

Files (485.7 kB)

Name Size Download all
md5:45ca6b88e23df38fda85827eedd1a734
485.7 kB Preview Download