Published June 2, 2023 | Version v1
Journal article Open

CHET TILI DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikasida chet tillarini o‘qitish masalalari, hamda ularni o‘rganish uchun zarur bo‘lgan axborot texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati haqida so‘z boradi.

Files

Konferensiya-2023-MAY-1-qism-333-335.pdf

Files (534.9 kB)

Name Size Download all
md5:abf6a378b968a1f3d7d691621ef5d05f
534.9 kB Preview Download