Published May 30, 2023 | Version v1
Journal article Open

Qizilqumning mahalliy suv zahiralar va undan qadimgi xalq qadryatlari asosida foydalanish istiqbollari

Description

Annatatsiya : Respublikamizning shimoliy-g`argiy qismida joylashgan Qizilqum cho`lining mahalliy suv zahiralarini o`rganishda biz birinchi navbatda Qizilqum okrugining geografik o`rni , iqlimi,ichki suvlari,o`simlik va hayvonot dunyosini o`rganishimiz kerak. Qizilqum cho`li suv zahiralarini o`rganish mavjud suv muammosini yoritishda yangicha yondashishlari mavzuni ilmiy yangiligini oshiradi.

Files

Magistrlar-MAY-1_qism-181-192.pdf

Files (783.3 kB)

Name Size Download all
md5:cfe1f07f32c8f30472e03628653d1175
783.3 kB Preview Download