Published May 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

DAVLAT MEXANIZMI TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA UNI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI

Description

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat mexanizmi tushunchasining mazmunmohiyati, uni tashkil etish prinsiplari, xususan, hokimiyatlarning bo'linish prinsipi, mazkur tushunchaning tarixiy shakllanish jarayoni, bu borada milliy hamda xorijiy olimlarning ilgari surgan nazariy tahlillari haqida atroflicha fikr-mulohaza bildiriladi.

Files

Konferensiya-2023-MAY-1-qism-253-258.pdf

Files (370.3 kB)

Name Size Download all
md5:924ad9e2d6fbb064c58b7275be124860
370.3 kB Preview Download